KURUMSAL

HAKKIMIZDA

2000 yılında Isparta merkezli kurulan ve mimarlık hizmetlerinde faaliyet gösteren firmamız, 2008 tarihinden itibaren Yüksek Mimar Merve KUYU yönetiminde faaliyet alanına proje yönetimi, yatırım danışmanlığı, kentsel dönüşüm hizmetlerini de ekleyerek konusunda uzman teknik ekip, personel ve danışmanları ile Ankara merkezli olmak üzere Türkiye genelinde farklı illerde kamuya ve özel sektöre hizmet vermektedir.

Firmamız özellikle kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere tüm yapı sektörüne konsept tasarım, avan, tam takım uygulama projeleri, detay, şartname, ihale döküman hazırlığı ve proje yönetimi alanlarında hizmet sağlayan, Türkiye’nin önde gelen mimarlık ve proje yönetim şirketleri arasında yer almakta, proje portföyünde birçok sayıda toplu konut, sosyal donatı ve altyapı, eğitim yapıları, sağlık yapıları, sanayi yapıları, turizm yapıları vb. alanlarda yüzlerce proje yer almaktadır.

Mesart Logo Simge

FAALİYET ALANLARIMIZ

Faaliyet alanlarımız ana başlıklar halinde şu şekildedir.

 1. MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK PROJELERİ

  Fiziki çevrenin tasarlanması sanatı olan mimarlık, sosyal ve kentsel dokuyu oluşturan omurganın temel etmenlerinden birisidir. Firma olarak projelerimizi tasarlarken geçmişten günümüze mimari tasarımın değişmez ilkeleri olarak; kullanışlı, sağlam ve estetik değer taşıyan projeler yapmak ana hedefiyle, yaşamsal kurgunun temelini oluşturan insan faktörünü başlangıç noktamız olarak kabul ediyoruz. Bu doğrultuda, bölge halkının kültürel değer ve alışkanlıklarını ön plana alarak hareket ediyoruz.
  Mimarlık ve mühendislik alanlarının tümünde inşaat öncesi projelendirmeyi bir bütün olarak gören ve hizmetlerini bu bağlamda şekillendiren firmamızın mimari, statik, mekanik, elektrik, altyapı, peyzaj, planlama, harita, jeolojik-jeofizik etüd, geoteknik, çevre mühendisliği uzmanlık alanlarında proje hizmetleri şu şekildedir:

  • Hazırlık ve ön etüd çalışmaları
  • Ön (avan) proje çalışmaları
  • 3D görsel ve animasyon hazırlanması
  • Kesin proje çalışmaları
  • Uygulama projesi çalışmaları
  • Sistem ve montaj detayları
  • İmalat detayları
  • Teknik şartnameler
  • Tüm projelerin superpoze çalışmaları ve proje kontrollüğü
  • Metraj, keşif, maliyet analizi
  • İhale çalışmaları
  • İhale belgeleri hazırlanması
  • İhalenin yapılması
  • As-built proje hizmetleri
  • Proje danışmanlığı

 2. KENTSEL DÖNÜŞÜM VE KENTSEL YENİLEME

  Kentsel dönüşüm, kentsel bozulmanın yaşandığı alanların ekonomik, fiziksel, sosyal ve çevresel koşullarının kapsamlı ve bütünsel yaklaşımlarla iyileştirilmesine yönelik olarak uygulanan strateji ve eylemlerin bütününü ifade etmektedir.
  Kent kompleks bir örüntüdür ve dönüşüm kentin belirli bir parçasında yapılan bir müdahale olmasına karşın kent bütününün sosyal ve ekonomik geleceği üzerine ve buna bağlı olarak da kentin bütün geleneklerine etki etmektedir. Bu nedenle, kentsel dönüşüm proje süreçleri; mimarlar, şehirciler, peyzaj mimarları, mühendisler, sosyologlar ve ekonomistler gibi farklı disiplinlerden bir araya gelen konusunda uzmanların birlikte çalışmasını gerektirmektedir.
  Firma olarak, çalıştığımız alanı (yereli) iyi anlamanın ve yerelle doğru iletişim kurmanın başarılı projenin anahtarı olduğunun bilinci ile, multidisipliner olarak konusunda uzman danışmanlardan oluşan ekibimiz bu hassasiyetle bulunduğu çevreye, kente değer yaratacak projeler üretmek için çalışmaktadır.
  Kentsel dönüşüm proje alanlarında; kamulaştırma maliyetini sıfırlayan, tüm proje ortaklarının menfaatini düşünen, insan odaklı, katılımcı yöntemlerle üretilen projelere imza atıyoruz.

  Firmamızın kentsel dönüşüm ve kentsel yenileme hizmetleri şu şekildedir:

  • Demografik, sosyal ve ekonomik yapı analizlerinin hazırlanması
  • Halihazır detay alımı ve kıymet takdir raporlarının hazırlanması
  • Kentsel alan konsepti geliştirilmesi
  • Matematiksel ve finansal paylaşım modellerinin kurgulanması
  • Kentsel tasarım projesinin hazırlanması
  • İmar planlama çalışmalarının yapılması
  • Mimari programın ve avan projelerin hazırlanması
  • Hak sahipleri ile uzlaşma ve muvafakat sözleşmesi çalışmalarının yapılması
  • Müteahhitlik anlaşması çalışmalarının yapılması

 3. KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARLIĞI

  Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı konusu içine park, bahçe, turizm, dinlenme ve yerleşim alanları, ticari merkezler ve kamu yapıları vb ile ilgili düzenlemeler ve lokal veya bölgesel ölçekte alan kullanım kararlarına yönelik projelendirme hizmetlerimiz girmektedir.

  Projelerimizde, peyzaj kalitesinin maksimumda geliştirilmesini ve koruma-kullanma dengesinin optimum sağlanabilirliğini hedefleyen firmamızın kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı projelendirme hizmetleri şu şekildedir:

  • Rekreasyon alanları, parklar, spor ve oyun alanları, temaparklar
  • Turizm ve dinlenme tesisleri
  • Kentsel ve kırsal yerleşim ve gelişim alanları
  • Kentsel yaya alanları, meydanlar
  • Kültürel alanlar; hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, arboretumlar,
  • Açık müze ve amfi tiyatrolar
  • Okul ve üniversite yerleşkeleri (kampüsler)
  • Ticari ve endüstriyel alanlar, alışveriş merkezleri
  • Deniz ve su kıyıları, marina ve su kıyısı tesisleri
  • Tarımsal alanlar, çiftlik ve hobi bahçeleri

 4. TESCİLLİ ALAN (YAPI) ÇALIŞMALARI

  Kültür varlığının korunmasında ve onarılmasındaki amaç, onları bir sanat eseri olduğu kadar, bir tarihi belge olarak da korumaktır. Ancak yapının özgün değerlerini ve niteliklerini bozmayacak ve onların algılanmasını güçleştirmeyecek ölçeklerde tasarlanan bir proje ile tekrar kullanıma açılması yapının yok olup gitmesini engellemekte ve kültürel değerlerin nesilden nesile aktarılarak yaşamasına imkan vermektedir.

  Koruma- Kullanma dengesini ön planda tutan yaklaşım tarzıyla firmamızın tescilli yapı ve koruma amaçlı planlama çalışmalar ile ilgili verdiği hizmetler şunlardır:

  • Ön etüd çalışmaları
  • Rölöve analizi, projesi ve raporu
  • Restitüsyon öncesi etüdler, projesi ve raporu
  • Restorasyon projesi ve raporu
  • Koruma amaçlı planlama çalışmaları

VİZYONUMUZ

1

YENİLİK

Tamamlanan ve devam eden projelerdeki her mimarlık-mühendislik detayı sürekli sorgulanır, yeniden incelenir ve daha iyi ve daha etkin sonuçlar için yenilikçi modern çözümler sürekli araştırılır ve geliştirilir.

2

SORUMLULUK

“Sıfır Hata” politikası firmamız için hem bir hedef hem de bir başarıdır.Firmamızda çalışan tüm ekibimiz işverenlerimizin haklarını maximum seviyede korumak için çaba gösterir.

3

MÜKEMMELLİK

Mimari tasarımdan işletmeye kadar, firmamız tüm kalite yönetimi gereksinimlerine uyar. Sürekli gözden geçirilen iş süreçleri sayesinde, uygulama planına, prosedürlere, şartnamelere ve işin tasarım ana hatlarına en iyi ve güncel uygulamalar dahil edilir.

4

HIZ

Daha hızlı yönetim ve proje tamamlama hedeflerine destek için, mevcut teknolojileri geliştirme, her bir projemizde ekibimizin ana hedefidir.

REFERANSLARIMIZ