GÜNCEL PROJELER

BASINDA BİZ

FAALİYET ALANLARIMIZ

Faaliyet alanlarımız ana başlıklar halinde şu şekildedir.

 1. MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK PROJELERİ

  Fiziki çevrenin tasarlanması sanatı olan mimarlık, sosyal ve kentsel dokuyu oluşturan omurganın temel etmenlerinden birisidir. Firma olarak projelerimizi tasarlarken geçmişten günümüze mimari tasarımın değişmez ilkeleri olarak; kullanışlı, sağlam ve estetik değer taşıyan projeler yapmak ana hedefiyle, yaşamsal kurgunun temelini oluşturan insan faktörünü başlangıç noktamız olarak kabul ediyoruz. Bu doğrultuda, bölge halkının kültürel değer ve alışkanlıklarını ön plana alarak hareket ediyoruz.

 2. KENTSEL DÖNÜŞÜM VE KENTSEL YENİLEME

  Kentsel dönüşüm, kentsel bozulmanın yaşandığı alanların ekonomik, fiziksel, sosyal ve çevresel koşullarının kapsamlı ve bütünsel yaklaşımlarla iyileştirilmesine yönelik olarak uygulanan strateji ve eylemlerin bütününü ifade etmektedir.
  Kent kompleks bir örüntüdür ve dönüşüm kentin belirli bir parçasında yapılan bir müdahale olmasına karşın kent bütününün sosyal ve ekonomik geleceği üzerine ve buna bağlı olarak da kentin bütün geleneklerine etki etmektedir. Bu nedenle, kentsel dönüşüm proje süreçleri; mimarlar, şehirciler, peyzaj mimarları, mühendisler, sosyologlar ve ekonomistler gibi farklı disiplinlerden bir araya gelen konusunda uzmanların birlikte çalışmasını gerektirmektedir.

 3. KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARLIĞI

  Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı konusu içine park, bahçe, turizm, dinlenme ve yerleşim alanları, ticari merkezler ve kamu yapıları vb ile ilgili düzenlemeler ve lokal veya bölgesel ölçekte alan kullanım kararlarına yönelik projelendirme hizmetlerimiz girmektedir.

 4. TESCİLLİ ALAN (YAPI) ÇALIŞMALARI

  Kültür varlığının korunmasında ve onarılmasındaki amaç, onları bir sanat eseri olduğu kadar, bir tarihi belge olarak da korumaktır. Ancak yapının özgün değerlerini ve niteliklerini bozmayacak ve onların algılanmasını güçleştirmeyecek ölçeklerde tasarlanan bir proje ile tekrar kullanıma açılması yapının yok olup gitmesini engellemekte ve kültürel değerlerin nesilden nesile aktarılarak yaşamasına imkan vermektedir.

REFERANSLARIMIZ